YAMI YAMI歐風餐坊

東區
  • 台南市東區崇善路438號
  • 22.973246, 120.229503